Somág | Gyermek angol – angol gyermekeknek - Angol oktatás és on-line tananyag gyermekeknek

ÓVODÁS CSOPORTOK

Jelenleg két óvodában vannak csoportjaim.

– Tudásfa Tanoda, Gödöllő, Tél u. 10.

– Szt. János utcai Óvoda

Aki az óvodás kort elérte, próbálkozhat az angollal is!

A tanfolyam anyaga 4 évre tervezett, hiszen nagyon sok gyerek 4 évet jár óvodába. Mivel a gyerekek nagyon rugalmasak, és a tananyag állandó ismétlésre épül, nem muszáj a kezdő csoporttal indítani. Sokkal inkább a kor a lényeg. Egy iskola előtt álló gyerek tapasztalatom szerint fel tudja venni egy haladó csoport ritmusát, ha kellő érdeklődést mutat.

A tananyag alapja az Oxford kiadó Cookie & Friends c. könyve, amit sok plusszal bővítettem (dalok, mondókák, bővebb szókincs), hogy színesebb, élvezhetőbb legyen. (mellesleg kevésnek találtam).

A 4. év anyagát nekem kellett összeállítanom, mivel a jelenleg forgalomban lévő kiadványok közt nem találtam megfelelőt.

Így a következő csoportok indulhatnak:

1. év Cookie & Friends Starter

2. év Cookie & Friends A

3. év Cookie & Friends B

4. év Heading for school

Hetente kétszer 30 perces órákon találkozom a gyerekekkel.

ISKOLAI CSOPORTOK

Még mindig nem késő elkezdeni!

1. évfolyam

Mivel az elsősök még igen közel vannak az óvodához, s nem tudnak írni-olvasni, a tanítás is hasonló. Játékos forma, állandó ismétlés, sok dal, mondóka, képi anyag. Cél a nyelv megismertetése, s elérni, hogy a gyerek meg merjen szólalni más nyelven is.

A tananyagot teljes egészében én állítottam össze. A gyerekek kapnak egy munkafüzetet, ami tartalmazza a tanult anyagot, valamint egy CD-t a dalokkal, mondókákkal.

Témakörök:

Magamról

Számok 1-10

Színek

Cselekvések

Iskolai tárgyak

Család

Ételek

Testrészek

Állatok

A tanórák 30 percesek, gyakorisága heti két alkalom.

2. évfolyam

A gyerekek megtanultak olvasni, így a tanulást most már tankönyvvel folytatjuk. (You & Me 1.) A fő hangsúly ebben az évben az olvasáson van, hisz tudjuk, mennyire eltér az angol szavak írása a kiejtéstől. (Azért a munkafüzet egyszerű kis feladatai is fontosak!)

Mivel a könyv kezdő, még bekapcsolódhat az, aki most ébredt rá, hogy mégis csak jó lenne angolul tanulni. Valamivel nehezebb dolga lesz, mint aki már elsőben elkezdte, de egy jó nyelvérzék vagy otthoni segítség átlendít a nehézségeken.

(Heti 2×30 perces órák.)
3. évfolyam

Folytatjuk a You & Me 1-t. Remélhetőleg a gyerekek már egész jól tudnak olvasni, s az írásbeliségük is fejlődik.

Továbbra is heti 2×30 perces órák.

4. évfolyam

A legfontosabb változás ebben az évben, hogy a gyerekek már iskolai tantárgyként is elkezdenek valamilyen idegen nyelvet tanulni. Aki angolt választ, biztos könnyebben boldogul. Aki viszont német mellett folytatja az angolt, szembesülnie kell azzal, hogy kezdenek komolyodni a dolgok. Most már tanulni kell néha szavakat (leírni is!), s az órák 45 percre nőnek. (A heti 2 alkalom marad.)

5. évfolyam

Adventures Starter (újrakezdő könyv, nagy léptekkel veszi át az eddig tanultakat komolyabb, iskolásabb, mégis érdekes témákkal)

6.évfolyam

Adventures Elementary

Árak

Óvoda

Tananyag

könyv + CD – kb. 3.500 Ft (egy éves anyag)

Tandíj

A teljes tanfolyam díja: 36.000 Ft, ami 64 (30 perces) tanórát foglal magába.

Ezt az összeget 9 havi részletben lehet befizetni (szeptember – május). Az adott hónapban megtartott órák száma nem arányos a havi díjjal a szünetek miatt. A tanfolyamnak akkor van vége, amikor a 64 óra letelt.

Iskola

Tananyag

1. évfolyam: munkafüzet + CD  2.000,- Ft

2. – 3. évfolyam: You & Me 1 tankönyv + munkafüzet kb. 4.500,- Ft

4. évfolyam: You & Me 2 tankönyv + munkafüzet kb. 5.000,- Ft

Tandíj

1-3. évfolyam: A tanfolyam teljes díja 36.000 Ft, ami 62 (30 perces) órából áll, plusz az év végi műsor. Ezt az összeget 9 havi részletben lehet befizetni (4.000 Ft/hó).

4. évfolyam: A tanfolyam teljes díja 45.000 Ft, ami 62 (30 perces) órából áll, plusz az év végi műsor. Ezt az összeget 9 havi részletben lehet befizetni (5.000 Ft/hó).

5-8. évfolyam: Létszámtól függően változó.